Blå Plan KoldingDette afsnit beskriver bl.a. baggrunden for at lave en ny spildevandsplan samt formålet med den. Derudover er det beskrevet, hvordan planen forholder sig til lovgivningen samt andre planer, der berører forhold i spildevandsplanen fx statens vandområdeplaner.
Almindelige administrative bestemmelser samt generelle forhold omkring spildevandssituationen i Kolding Kommune fremgår ligeledes af afsnittene under denne fane.