Hvad gælder for mig som grundejer?

I de følgende afsnit kan du få information om, hvilke rettigheder og pligter du har som borger, hvis du står i en situation, hvor du fx har fået brev om, at din ejendom enten skal kloakeres eller separatkloakeres.

Du kan ligeledes finde information om, hvad du selv kan gøre for at undgå fx problemer med for meget vand på din grund efter kraftige regnskyl.

Mange områder er allerede blevet separatkloakeret og flere er undervejs, hvilket betyder, at regnvand bliver ledt direkte ud i vandmiljøet uden at have været forbi et renseanlæg først. I fanen ”Hjælp fisken” kan du læse om, hvad det betyder for vandmiljøet, og hvad du og Kolding Kommune kan gøre for at minimere afledningen af sæber og forskellige kemikalier via regnvandssystemet til vandløb, søer og kyst.