Status og plan for Blå PlanAfsnittene under Status omhandler den aktuelle spildevandssituation i Kolding Kommune. Her er der redegjort for den overordnede kloakstruktur.
Natur- og miljøhensyn er et af fokusområderne for Blå Plan, og i dette afsnit er det beskrevet, hvordan vandmiljøets tilstand har det i en bred forstand. Det er forklaret, hvad renseklasser er, hvilke miljømål der er for vandløb og søer samt en liste over, hvilke spildevandsanlæg der er godkendt til forskellige klasser af rensning.
Afsnittene under plan handler omvendt om, hvilke planer der er i forhold til håndtering af spildevand i Kolding Kommune.